REFERANSEPROSJEKTER

Hey'di


Kunde: RUGE AS


Entreprise: Totalentreprise


Oppdrag:

Oppføring av nytt lagerbygg med kjøregang for truck mellom nytt og eksisterende lagerbygg


Ferdigstilles: 2019

Rådhusgata 5, Oslo


Kunde: Moderne Byggfornyelse AS


Entreprise: Totalunderentreprise


Oppdrag:

- Prosjektering av hulldekker

- Levere og montere stål og hulldekker  - Betongarbeider i forbindelse med

   bærekonstruksjon, trapper,

   ramper og gulv etc.


Hovedentreprenørens byggeprosjekt omfattet ombygging av eksisterende bygning i Rådhusgata 5, samt utvidelser i form av tilbygg og påbygg til denne.


Ferdigstilt: 2018

Byggningsmessig vedlikeholdsarbeid i nærheten av høyspentanlegg


HP Entreprenør AS har rammeavtale med Statnett på byggningsmessige vedlikeholdsarbeider på trafostasjoner i Oslo og Akershus frem til 2020.

Noen av trafostasjonene hvor vi har utført arbeider er:


  • Røykås Trafo
  • Tegneby Trafo
  • Ulven Trafo
  • Furuset Trafo   


HP Entreprenør AS har også utført mye vedlikeholdarbeid på trafostasjoner som tilhører Hafslund Nett AS. Her kan det nevnes blant annet Lambertseter Trafo, Montebello Trafo, Sogn Trafo og Torshov Trafo som steder hvor vi har utført arbeid

  

Holmenkollen Park Hotell


Kunde: LS Entreprenør AS


Entreprise: Totalunderentreprise


Oppdrag:

Riving, betong- og stålarbeider i forbindelse med ombygging av 2 stk auditorium til en stor konferansesal, samt utomhusarbeider 


Ferdigstilles: 2019

Bekkelaget skole


Kunde: Undervisningsbygg Oslo KF


Entreprise: Underentreprise


Oppdrag: Riving av gul og grå skolepaviljong


Ferdigstilt: 2019

Furuset Trafo


Kunde: Statnett SF


Entreprise: Generalentreprise


Oppdrag:

Rehablilitering av 2 stk tranformatorsjakter. Prosjektet gikk over 2 år hvor det ble rehabilitert 1 transformatorsjakt pr. år


Ferdigstilt: 

Hele prosjektet ble ferdigtstilt i 2018


Canon Norge


Kunde: Canon Norge AS


Entreprise: Totalentreprise


Oppdrag: 

Utbedring av fasade mot sør og vest, samt oppretting av skjev pilaster


Ferdigstilles: 2019

Fuglehauggata 15


Kunde: Fuglehauggata 15 Boligsameie


Entreprise: Hovedentreprise


Oppdrag:

Prosjektet omfattet opparbeiding av ny drenering og nytt system for overvannshåndtering i tilknytning til 2 eksisterende leilighetsbygg fra 1990-tallet og en eldre villa fra 1930-tallet


Ferdigstilt: 2018

Kornsiloen på Årnes


Kunde: Felleskjøpet Agri SA


Entreprise: Regningsarbeid


Oppdrag: Rehabilitering av tak på topp av silo, samt 

              nye vinduer og delvis nye veggkledninger 


Ferdigstilles: 2019

Bilde 3
Bilde 9
Bilde 13
Bilde 10

Seljeveien 2 - Kari og Dag


Kunde: Kari og Dag Solvang


Entreprise: Totalentreprise


Oppdrag: 

Rehabilitering av utomhusområdet foran inngang og garasje på enebolig


Ferdigstilt: 2016

Lovisenberg Diakonale Sykehus


Kunde: Lovisenberg Diakonale Sykehus AS


Entreprise: Hovedentreprise (ombygging av kontorlokaler) og

                 Generalentreprise (utskifting tak)


Oppdrag:

HP Entreprenør har hatt to større prosjekter på Lovisenberg. Prosjekt 1 var ombygging av kontorlokaler til ny observasjonspost, mens prosjekt nr. 2 var utskifting av 1630m2 skifertak


Ferdigstilt:

Utskifting av tak var ferdigstilt i 2016, mens ombygging av kontorlokaler til observasjonspost ble ferdigstilt i 2018ORG.NR: NO 996 414 507 MVA

         E - POST:  post@hp-entreprenor.no        

      ADRESSE: Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset      

 TELEFON:  911 06 716 (Telefontid: 07.00 - 16.00)