TJENESTER OG OPPDRAG


HP ENTREPRENØR AS TAR PÅ SEG ULIKE BYGG OG ANLEGGSOPPDRAG AV FORSKJELLIG STØRRELSE OG KOMPLEKSITET 


 

Vi tar gjerne på oss prosjekter som ofte er for små for de store

og for kompliserte for de småVåre fagområder er i hovedsak:

stål og betong, grunn og høyspent, mur og tømmer, maling og flis, samt riving og miljøsaneringHER KAN DU SE EN OVERSIKT OVER HVA VI HAR Å TILBY OG HVILKE OPPDRAG VI TAR PÅ OSS:

Byggningsmessige arbeider

Nybygg, tilbygg og ombygging på mellomstore prosjekter

Utvendig og innvendig rehabilitering

Tømmerarbeider og innredning

Utvendig og innvendig riving

Maling, puss og flisarbeider 

Fasade og takarbeider

Miljøsanering

Gravearbeider, utomhus og infrastruktur

Opparbeiding og rehabilitering av utomhusarealer

Grunnarbeid og fundamentering av alle typer

Støttemurer og steinmurer

Kabelgater og grøfting

Anleggsgartnerarbeid 

Støyskjermer

VA - arbeider


Arbeider i nærheten av høyspent

HP Entreprenør har spesialisert seg på arbeid i nærheten av høyspentanlegg

Vi utfører rehabilitering av transformatorsjakter og byggningmessig vedlikehold på trafostasjoner

Vi kan også utføre byggninsmessige arbeider i nærheten av høyspentmaster og ledninger 

Alle våre ansatte har sikkerhetskort for arbeid på anlegg hos Statnett og Hafslund Nett AS


Vi kan gjennomføre ulike typer entrepriser fra A til Å

Hoved- og Generalentrepriser (NS 8405 / NS 8406)

Koordinering av side- og underentrepriser

Underentrepriser (NS 8415 / NS 8417)

Totalentrepriser (NS 8407)

Vi tilbyr rammeavtaler for byggningmessig vedlikehold

Vi kan inngå rammeavtaler til store og faste kunder

Vi har i dag rammeavtale med Statnett frem til 2020, og har mye oppdrag for Hafslund Nett AS

Diverse arbeider

Grafittifjerning og Sveisearbeider

Betongsaging og Kjerneborring

Branntetting og Isolering

Transporttjenester og stålproduksjon

Lastebil med sjåfør og massetransport

Tilpassingarbeider på stål og stålkonstruksjoner

Produksjon av stålkonstruksjoner

ORG.NR: NO 996 414 507 MVA

         E - POST:  post@hp-entreprenor.no        

      ADRESSE: Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset      

 TELEFON:  911 06 716 (Telefontid: 07.00 - 16.00)