OM OSS

HVEM ER VI


Totalentreprenøren som gjerne tar de utfordrene oppgavene og komplekse prosjektene. Prosjekter som ofte er for små for de store og for kompliserte for de små.


HP Entreprenør AS ble etablert i 2010 etter en sammenslåing av P.A. Yndestad entreprenørforretning

(etablert i 1978) og Ottosson Bygg & Montasje AS (etablert i 2006). I dag er vi en komplett entreprenør som påtar oss alle typer oppdrag innen bygg og anlegg.


HP Entreprenør AS kan gjennomføre totalentrepriser fra A til Å med alle tekniske fag eller del-entrepriser og underentrepriser hvis kunden ønsker dette. I tillegg tilbyr vi bygningsmessige vedlikeholdsarbeid innenfor rammeavtaler med større kunder. 


Vi besitter de fleste bygningsfag i eget hus, slik som grunnarbeider, stål, betong, mur, tømmer, riving og maling med mer. I tillegg har vi noen faste og gode samarbeidspartnere som hjelper oss ved behov.


Når det gjelder vår faglig ledelse har de aller fleste drevet som ingeniører i mange år. De har bakgrunn fra ledelse av byggningsarbeid i oljesektoren og hos andre entreprenører i bygg- og anleggsbransjen, drift og vedlikehold av vei, konsulentbransjen, offentlig sektor og som tidligere håndverkere i ulike entreprenørselskap. 


Vår filosofi er å inneha mye god og egen kompetanse, slik at vi selv kan gjennomføre den faglige ledelsen og kvalitetssikringen innen de fagene vi leverer på hvert enkelt prosjekt. På bakgrunn av dette mener vi å kunne være spesielt konkurransedyktige og fleksible i forhold til kostnad, kvalitet og gjennomføring av prosjektene


Å være en profesjonell aktør måles ikke i størrelsen, men på kompetansen og viljen til å levere

BEDRIFTGODKJENNINGER:


HP Entreprenør AS har en rekke bedriftsgodkjenninger:

 • ISO - Sertifisering

         HP Entreprenør AS er ISO - serfifisert for ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

         og ISO 45001:2018


 • Achilles Utilities NCE - ID: 114021

       Sertifikat for registrering som leverandør i Achilles Utilits Nordic &

       Central Europe Pre - Qualification System


 • CE - Godkjenning

        Sertifikat for sveisede lastbærende komponenter og byggenheter av stål                  (EN1090-1:1009 + A1:2011)


 • Sentral Godkjenning

         HP Entreprenør AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for de fleste fag


 • Starbank

       Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom


 • Sveisesertifikat

        HP Enptrenør AS er godkjent for sveising etter Annex ZA,

        NS-EN 1090-1:2009 og A1:2011


 • Godkjent Lærlingebedrift for Tømrerfaget


ANSATTE OG MASKINPARK


De ansatte i HP Entreprenør AS er:

 • 11 prosjekt- og anleggsledere
 • 13 fagarbeider med kompetanse innen ulike fag og maskiner


HP Entreprenør AS sin maskinpark består av:

 • Gravemaskiner fra 1 - 24 tonn
 • Tippbil
 • Frontlaster og minifrontlaster
 • Truck
 • Lift
 • Veivals

SAMARBEIDENDE

UNDERENTREPRENØRER:


Noen av HPs samarbeidspartnere og

underentreprenører er:

 • Datek Innstallasjon AS 
 • Smart Elektro AS
 • Alltak AS
 • Bravida AS (tidligere Oras AS)
 • Nortekk AS
 • Ullevål Malemesterforretning AS
 • Onserud Blikkenlageri AS
 • Vental AS
 • Christiania Rørleggerbedrift AS
 • Omexom AS (tidligere Infratek AS)
 • HB Blikk AS

HVORFOR VELGE OSS


HP Entreprenør er en allsidig og fleksibel entreprenør som tar utfordringer på strak arm. 

Det er stort fokus på HMS og kvalitetssikring i vårt arbeid, noe som vises gjennom ISO - sertifisering og egen app for HMS og KS arbeid

Vi er en entreprenør med lang erfaring innen mange typer bygg- og anleggsprosjekter. Vi har vært borti det meste.

Et samarbeid med oss er basert på gjensidig tillit mellom alle parter, og ønsket er et så godt samarbeidsklima som mulig mellom alle partene i prosjektet

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i HP Entreprenør AS


Bedriftens HMS mål:

HP Entreprenør AS sitt mål innen Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er å unngå hendelser som resulterer i skade på personer, miljø eller materiell, eller som fører til produksjonstap. For å nå dette målet mener vi i HP at alle arbeidere må involveres i systematisk forbedringsarbeid innen HMS. Dette fordrer god informasjonsflyt i alle ledd, og godt innarbeidede rutiner i arbeidsoperasjoner. Der rutiner mangler må det utarbeides SJA (sikker - jobb - analyser) for risikofylte oppgaver. Alle ansatte har ansvar og myndighet til å ta initiativ til å gjennomføre SJA dersom de ser behov for dette. Alle deltakere i den enkelte arbeidsoperasjonen skal da involveres i denne SJA.


Et viktig ledd i forbedringsarbeidet med HMS er å få tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra de utførende arbeidere og UE. Vi har alle et ansvar om å varsle og forebygge mot ulykker, nestenulykker og farlige forhold. Som et ledd i å forenkle HMS arbeidet, har vi i HP utviklet en egen APP.  Denne applikasjonen gjør det enkelt å rapportere og dokumentere HMS arbeidet. I tillegg kan applikasjonen brukes til å gjennomføre vernerunder, signere sikkerhetserklæringer og utarbeide SJA, samt rapportere kvalitet.


Vårt motto i HMS arbeidet er:


Vi har alle et felles ansvar for å skape en sikker arbeidsplass.

Kvalitetssikring (KS) i HP Entpreprenør AS


Bedriftens kvalitetsmål:

HP Entreprenør AS sitt mål innen kvalitetssikring(KS) er å levere ytelser til kunden innenfor de krav som er stilt av kontrakten og myndigheter. Dette til rett tid, kostnadseffektivt og uten skader. For å nå dette målet mener vi i HP at alle arbeidere må involveres i systematisk forbedringsarbeid innen KS.


Dette fordrer god informasjonsflyt i alle ledd helt ut til utførende bygningsarbeider. Her har alle linjeledere og UE et ansvar i å formidle opplæring og informasjon ut i alle ledd. Dette innebærer å gi alle god tilgang til beskrivelser, tegninger og leveransekrav, samt aktiv muntlig opplæring og informasjon på plassen. Deretter å foreta kontroller med sjekklister som dokumentasjon og etterkontroll. En utfordring er å få tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra de utførende arbeidere og UE. Som et ledd i forbedringer har vi i HP bidratt til utvikling av en APP. Her kan du melde avvik, sende forbedringsforslag og spørre om avklaringer.

Vårt motto i KS arbeidet er:


Vi har alle et felles ansvar for å levere bedre.


ORG.NR: NO 996 414 507 MVA

         E - POST:  post@hp-entreprenor.no        

      ADRESSE: Trondheimsveien 183, 2020 Skedsmokorset      

 TELEFON:  911 06 716 (Telefontid: 07.00 - 16.00)